28 Eylül 2014 Pazar

Nagios ile Host Monitoring - NRPE ile Ubuntu Server Monitoring

Ubuntu Host Üstüne Nagios NRPE Kurma

    Bu işlem için dışardan paket indirmeye gerek yoktur depoda hali hazırda mevcuttur.

 • apt-get install nagios-nrpe-server

Bu işlemden sonra nrpe.cfg dosyasındaki allowed_host kısmını Nagios Server IP'mize göre
ayarlamak gerekir.

 • cd /etc/nagios
 • nrpe.cfg dosyasını açıp allowed_hosts=127.0.0.1 kısmını allowed_hosts=Nagios_IP olarak ayarlaıp kaydediyoruz.
 • service nagios-nrpe-server restart
NRPE TCP 5666 numaralı portu kullanır. Bunu görmek için netstat -an | grep 5666 yazabilirsiniz.
Nagios Server'ımız Ubuntu client'ımızla konuşmaya hazır bunu Nagios Server üstündeki;

 • cd /usr/local/nagios/libexec/
 • ./check_nrpe -H client_ipkomutuyla test edebilirsiniz. Bunun sonucunda aşağıdaki gibi bir sonuç dönüyorsa sıra servisleri
tanımlamaya gelmiş demektir.


Haberleşme sırasında kullanılacak komutlar client'in nrpe.cfg dosyasında bulunuyor.

 • command[check_users]=/usr/lib/nagios/plugins/check_users -w 5 -c 10
 • command[check_load]=/usr/lib/nagios/plugins/check_load -w 15,10,5 -c 30,25,20
 • command[check_hda1]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /dev/hda1
 • command[check_zombie_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 5-c 10 -s Z
 • command[check_total_procs]=/usr/lib/nagios/plugins/check_procs -w 150-c 200

Burada -w olarak görünen parametre Warning sınırını -c ise Critical sınırını belirtiyor. Mesala
check_users komutundaki -w 5 --> 5 kullanıcı Warning sınırıdır -c 10 --> 10 kullanıcı login olursa
kritik seviyede önemlidir anlamına geliyor.
check_hda1 disk alanını temsil eder. Komut satırında df -h ile diskimizdeki alanlara bakıp
hangisini takip etmek istediğimiz yeni bir command satırı ile belirtelim.

 • command[check_disko]=/usr/lib/nagios/plugins/check_disk -w 20% -c 10% -p /dev/sda1

bu satır diskteki free space (boş alan) %20'ye geldiğinde Warning seviyesinde alarm üretir eğer disk
alanı %10'un altına düşerse Critical seviyeye yükselir. Bu satırı nrpe.cfg dosyasında ekledikten
sonra servisi yeniden başlatalım.

 • service nagios-nrpe-server restart

Bundan sonra yapılacak olaylar Nagios'u monitor edilecek sunuculara göre yapılandırmak.

Nagios Yapılandırılması

İşe, öncelikle host ve servisler için kullanılacak şablonların oluşturulduğu templates.cfg
dosyasından başlayalım. Burada Nagios'un içinde default olarak gelen özellikler gayet yeterlidir, bu
yüzden biz sadece web arayüzünden daha rahat yönetim yapabilmek adına host ve servis grup

tanımları yapacağız.

####
#
# HOST/SERVICE GROUP DEFINITIONS
#
#####

define hostgroup{
    hostgroup_name linux-servers ; Host Grubunun Adi
    alias      *Nix Servers 
    members     localhost,Ubuntu-client ; Gruba uye makineler
    }

define servicegroup{
    servicegroup_name    CPU
    alias          Islemci Durumu
    }

define servicegroup{
    servicegroup_name    Memory
    alias          Ram Durumu
    }

define servicegroup{
    servicegroup_name    DISK
    alias          DISK Durumu
    }

define servicegroup{
    servicegroup_name    HTTP
    alias          Web Server Durumu
    }

define servicegroup{
    servicegroup_name    SMTP
    alias          Mail Server Durumu
    }

define servicegroup{
    servicegroup_name    FTP
    alias          FTP Server Durumu
    }

Buradaki hostgroup tanımlaması her bir host için cfg dosyalarında yeniden birer tanımlama yerine
tek bir seferde yapılan tanımlamayı belirtir. Buradaki hostgroup'ta localhost'uda tanımladığımız için
/usr/local/nagios/etc/objects/localhost.cfg dosyasınındaki tanımlanmış olan hostgroup kısmını
silmemiz lazım aksi halde duplicate hostgroup hatası alırız.

Hostlar için CFG dosyaları

Yukarıdaki tanımlamaları yaptıktan sonra izlenecek servislerin tanımlamaları için host dosyalarında
gerekli ayarlamalar yapılmalıdır. Burada izlenecek host için örnek cfg dosyası aşağıdaki linkteki
gibidir. Burada define_host alanında tanımlanmış olan address kısmına monitör edilecek client'in IP
adresini girmelisiniz.


Nagios Ana Yapılandırma Dosyası

Host tanımlamarı yapıldıktan sonra Nagios'un ana yapılandırma dosyası olan nagios.cfg dosyasında
son değişiklikleri yapıp servisi yeniden başlatacağız.

 • cd /usr/local/nagios/etc
 • nagios.cfg dosyasında cfg_file dosyalarının tanımlandığı alana kendi oluşturduğumuz konfigürasyon dosyasını : cfg_file=/usr/local/nagios/etc/objects/Ubuntu-client.cfg olarak ekledikten sonra hata var mı diye bir kontrol edelim
 • /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Yukarıdaki gibi bir çıktı elde ettiysek her şey sorunsuz bir şekilde sonlanmış demektir şimdi servisi
yeniden başlatıp eklediğimiz hostu izleyebiliriz.

 • service nagios restart
Nagios'un web arayüzünden eklediğimiz client'i görebiliyoruz.Nagios'un templates.cfg dosyasında belirtilen süre tekrarları ile kontroller yapılacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder